Gerval disposa de 3 aules de formació homologades per 15 alumnes cadascuna. Estan totalment equipades per tal de poder desenvolupar classes teòriques i pràctiques.

Aula polivalent de 30,57 m²

Aula taller de 41,37 m² 

Aula sociosanitària de 60,55 m²