Gerval, centre de referència

Des de l’any 1996 Gerval ofereix els seus serveis d’atenció domiciliària per a les persones i famílies que, per la seva situació de malaltia, risc social o dependència, necessiten especial cura a la població del Vallès Occidental.

Des de l’any 1998 Gerval és centre de Formació Ocupacional col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya per a professionals del sector sòcio-sanitari amb número de cens 3090.

Centre de Formació Ocupacional col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per a professionals del sector sòcio-sanitari número de cens 3090. Homologat per realitzar cursos de formació de les famílies professionals  SSCS (serveis socioculturals i a la comunitat) i  SANC (sanitat) en les especialitats:

GERVAL és centre acreditat per bonificar i impartir cursos de formació bonificada mitjançant Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

GERVAL està acreditada per l’Institut d’Estudis de la Salut per impartir el programa base de formació i renovació del DEA, per personal no mèdic. 

GERVAL disposa de professionals acreditats com a Avaluadors per a l’acreditació de les competències professionals adquirides per experiència laboral, per a la obtenció dels Certificats de Professionalitat. 

GERVAL té capacitat per  impartir accions formatives associades a la obtenció de Certificats de Professionalitat amb finançament privat.