Què fem

Formació Ocupacional en Àrees Prioritàries i Formació amb Compromís de Contractació

Oferim convenis de pràctiques i borsa de treball

El coneixement del sector, dels alumnes i de les institucions ens permet ajustar el perfil professional dels alumnes a les necessitats requerides amb les institucions amb les que col·laborem.

Elaboració de Plans de Formació

Us ajudem a dissenyar el vostre pla de formació.

 Formació Bonificada

Aprofiteu el crèdit de formació. La formació dels vostres professionals pot arribar a ser 100% bonificada.

 Formació a mida

Si voleu realitzar algun curs del nostre catàleg, us oferirem la informació que us calgui per posar-lo en marxa en les dates que considereu més oportunes, adaptant la durada a les vostres necessitats.

 Formació en obert

Cursos en els que participants de diversos centres poden participar en alguna formació determinada i que s’aniran programant al llarg de l’any.

 Lloguer d’aules per accions formatives

Disposem d’aules per impartir accions formatives.